Bản in
CBTT- Đơn xin từ nhiệm của TV.HĐQT Nguyễn Bá Lân