Bản in
CBTT-Bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Lân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc