Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Hạ tầng & khai khoáng
Mỏ Titan Sa Khoáng
Giới thiệuQuy mô & Tiến độSơ đồ / Bản vẽGiá bánHình ảnh
Dự án có vị trí tại các xã Đức Thắng, Đức Chánh, Đức Thạnh, Đức Minh và Đức Phong, thuộc huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Vị trí nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Tịnh Phong, tỉnh Quảng Ngãi. Từ dự án đi về phía Bắc theo hướng tuyến Quốc lộ 1A khoảng 19 km là thành phố Quảng Ngãi và 27 km la nhà máy chế biến sâu titan.

Sản phẩm chủ yếu của dự án là xỉ Titan, gang, que hàn cung cấp một lượng lớn sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.