Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Hoạt động công ty
Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng - 2017

Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng - 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư 577 (NBB) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông và nhà đầu tư thông tin về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng với các thông tin chi tiết như sau:

Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 25/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 12/06/2017. Lộ trình thực hiện đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 dự kiến như sau:
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2017 
 • Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 06/07/2017 đến ngày 24/07/2017
 • Thời gian đăng ký mua và nộp tiền: từ ngày 06/07/2017 đến ngày 02/08/2017
 • Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
  • Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
  • Số tài khoản: 58010002666789
  • Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bình Định
Bên cạnh đó Công ty cũng cập nhật một số thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017 như sau:
 • Dự án Khu căn hộ cao tầng City Gate Towers hợp tác với đối tác Creed (Nhật Bản) đã hoàn thành và bắt đầu bàn giao căn hộ cho khách hàng. Dự kiến sẽ bàn giao 1.092 căn hộ cho khách hàng trong năm 2017, đồng thời ghi nhận toàn bộ doanh thu, lợi nhuận của dự án này.
 • Ngoài ra, Công ty tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các dự án Khu căn hộ cao tầng Diamond Riverside (City Gate 2), NBB Garden III (City Gate 3) - Quận 8, Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi, dự án Đồi Thủy Sản - Quảng Ninh.
Hồ sơ đính kèm:
- Thông báo phát hành cổ phiếu
- Giấy đăng ký mua cổ phiếu (cổ đông chưa lưu ký)
- Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần (cổ đông chưa lưu ký)
- Giấy chứng nhận chào bán
- Bản cáo bạch
- Báo cáo tài chính năm 2016
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016