Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Hoạt động công ty
Công bố Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành và quản lý bãi xe nhà Chung cư Carina Plaza

Công bố Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành và quản lý bãi xe nhà Chung cư Carina Plaza

Hiện nay xuất hiện nhiều thông tin
cho rằng Công ty TNHH Hùng Thanh ký hợp đồng với Công ty Cổ phần dịch vụ địa ốc Sài Gòn (Công ty Sejco) để lập Ban quản trị chung cư, từ đó dẫn đến các thông tin sai lệch về trách nhiệm quản lý, vận hành tòa nhà Carina Plaza. Chúng tôi khẳng định chỉ ký hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành và hợp đồng dịch vụ quản lý bãi xe nhà chung cư với Công ty Sejco và xin được công bố toàn văn các hợp đồng này.

Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà Carina Plaza
Hợp đồng dịch vụ quản lý bãi xe tòa nhà Carina Plaza