Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Tầm nhìn & Sứ mệnh
Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn:

 

Xây dựng 577 với hệ thống quản trị khoa học và minh bạch, phát triển bền vững để trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực bất động sản và đầu tư .

Sứ mệnh:

Mang lại giá trị thặng dư cao nhất, sự “Thịnh vượng, Thành công” cho cổ đông và cán bộ, nhân viên của 577.