Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Chi nhánh
Chi nhánh Bình Thuận

New Page 1
Chi nhánh Bình Thuận
     


Địa chỉ: Tổ 2, Thôn Phườc Hải, Xã Tân Phước, Thị xã Lagi
Tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0252.3833 189 - 0252.3833 229
Fax: 0252.3833 230.
Email: cnbt@nbb.com.vn
Đại diện: Ông Lưu Hải Ca - Chức vụ: Giám đốc..

CƠ CẤU TỔ CHỨC


NHIỆM VỤ CỦA CHI NHÁNH BÌNH THUẬN
- Thay mặt Công ty quản lý thi công một số hạng mục và kinh doanh quỹ đất tại dự án Khu dân cư TTTM Bắc Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
- Tham gia tiếp thị và tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.