Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Công ty liên kết
Công ty TNHH ĐT & XD Tam Phú


Công ty TNHH ĐT & XD Tam Phú

Địa chỉ: 139 Trưng Nữ Vương, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.


Điện thoại: 0510. 3835 533

Fax: 0510. 3888 533

Đại diện: Ông Đoàn Kim Thụy - Chức vụ: Giám đốc.

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Vốn góp 577: 49%)

Ngành nghề:
Đầu tư xây dựng và kinh doanh Bất động sản; thẩm tra hồ sơ thiết kế, tổng dự toán, lập báo cáo đầu tư; khảo sát địa chất công trình; giám sát, thiết kế công trình giao thông
.