Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Công ty liên kết
Công ty TNHH Đầu tư 533 Quảng Bình


Công ty TNHH Đầu tư 533 Quảng Bình

Địa chỉ: 101A Lê Lợi, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình


Điện thoại: 0523. 533 533

Fax: 0523. 533 999

Đại diện: Ông Huỳnh Trung Nhân - Chức vụ: Chủ tịch HĐTV

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Vốn góp 577: 40%)

Ngành nghề:
Kinh doanh bất động sản, Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật, Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, Dịch vụ lưu trú, Kinh doanh thiết bị tin học, Lập trình máy vi tính,...